ctg

CƠ SỞ VẬT CHẤT

CƠ SỞ  VẬT CHẤT Trường cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo

Đối với cơ sở đào tạo nghề thì vấn đề đầu tư thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ dạy nghề đóng vai trò rất quan trọng. Ban lãnh đạo Nhà trường đã nhận thức sâu sắc vấn đề này nên việc đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề đã được quan tâm. Các xưởng thực hành nghề quản trị khách sạn, Kỹ thuật chế biến món ăn, Thiết kế đồ họa, Thẩm mỹ, Điều dưỡng... được hiện đại hóa và trang bị mới nhất. Các ca bin dạy nghề nấu ăn, phòng thực hành pha chế đồ uống, lễ tân, làm bánh, phòng máy tính cấu hình cao, mô hình cấu tạo cơ thể người... được mua sắm đầy đủ giúp cho các giờ dạy thực hành của sinh viên đảm bảo bảo chất lượng tốt nhất, giúp nâng cao chất lượng đào tạo.

Đối với cơ sở đào tạo nghề thì vấn đề đầu tư thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ dạy nghề đóng vai trò rất quan trọng. Ban lãnh đạo Nhà trường đã nhận thức sâu sắc vấn đề này nên việc đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề đã được quan tâm. Các xưởng thực hành nghề quản trị khách sạn, Kỹ thuật chế biến món ăn, Thiết kế đồ họa, Thẩm mỹ, Điều dưỡng... được hiện đại hóa và trang bị mới nhất. Các ca bin dạy nghề nấu ăn, phòng thực hành pha chế đồ uống, lễ tân, làm bánh, phòng máy tính cấu hình cao, mô hình cấu tạo cơ thể người... được mua sắm đầy đủ giúp cho các giờ dạy thực hành của sinh viên đảm bảo bảo chất lượng tốt nhất, giúp nâng cao chất lượng đào tạo.

Cập nhật lần cuối: 21/07/2020 05:26:15 CH