ctg

Các chương trình đào tạo

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH

Mã nghề: 50480204
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 36
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề, 
Trường cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo LẬP TRÌNH MÁY TÍNH
KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH

KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH

TÊN NGHỀ : KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH
 
Mã nghề:  50480101 
Trình độ đào tạo:  Cao đẳng nghề 
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
Số lượng môn học, mô-đun đào tạo: 40
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,
Trường cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

TÊN NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Mã nghề : 50340301
Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề
Đối tượng tuyển sinh : Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương
Số lượng môn học đào tạo: 36
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp : Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề
Trường cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

TÊN NGHỀ: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN: 50340301
Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề
Đối tượng tuyển sinh : Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương
Số lượng môn học đào tạo: 36
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp : Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề
Trường cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN
QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

TÊN NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
 
Mã nghề : 50810201
Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề
Đối tượng tuyển sinh :  Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;
Số lượng môn học, mô đun đào tạo : 34
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp : Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,
Trường cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

TÊN NGHỀ: THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ
 (Graphics design)
Mã nghề : 50480208
Trình độ đào tạo : Cao đẳng nghề
Đối tượng tuyển sinh : Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;
Số lượng môn học, mô đun đào tạo : 38
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp : Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,
Trường cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo THIẾT KẾ ĐỒ HỌA