ctg

Chính sách ưu đãi

Chính sách ưu đãi Trường cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo

Chương trình đào tạo được xây dựng đảm bảo tính khoa học, hiện đại, đảm bảo tính liên thông giữa các lứa tuổi và các cấp trình độ trong suốt quá trình đào tạo. Ngoài ra, chương trình đào tạo còn đáp ứng tính thực tiễn cao đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp và tiếp cận các tiêu chuẩn Khu vực và Quốc Tế. Hiện Nhà trường được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt 3 nghề trọng điểm: Nghề Quản trị khách sạn là nghề trọng điểm quốc tế; Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn và nghề Thiết kế đồ họa là nghề trọng điểm khu vực Asean.

Chương trình đào tạo được xây dựng đảm bảo tính khoa học, hiện đại, đảm bảo tính liên thông giữa các lứa tuổi và các cấp trình độ trong suốt quá trình đào tạo. Ngoài ra, chương trình đào tạo còn đáp ứng tính thực tiễn cao đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp và tiếp cận các tiêu chuẩn Khu vực và Quốc Tế. Hiện Nhà trường được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt 3 nghề trọng điểm: Nghề Quản trị khách sạn là nghề trọng điểm quốc tế; Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn và nghề Thiết kế đồ họa là nghề trọng điểm khu vực Asean.

Cập nhật lần cuối: 21/07/2020 05:25:42 CH