ctg

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm Trường cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo

Trong những năm gần đây vấn đề hướng nghiệp, học nghề cho học sinh là vấn đề được xã hội vô cùng quan tâm. Bởi đây đang là giai đoạn đất nước chuyển mình hội nhập sâu rộng với các nước trên Thế Giới. Do đó một công việc phù hợp, đem lại thu nhập tốt cho người lao động đặc biệt là các bạn trẻ vô cùng quan trọng. Giải quyết bài toán đó chính là giải quyết được bài toán về sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội vì nếu chỉ giải quyết được một mặt thì đất nước cũng không thể trở nền vững mạnh.

Trong những năm gần đây vấn đề hướng nghiệp, học nghề cho học sinh là vấn đề được xã hội vô cùng quan tâm. Bởi đây đang là giai đoạn đất nước chuyển mình hội nhập sâu rộng với các nước trên Thế Giới. Do đó một công việc phù hợp, đem lại thu nhập tốt cho người lao động đặc biệt là các bạn trẻ vô cùng quan trọng. Giải quyết bài toán đó chính là giải quyết được bài toán về sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội vì nếu chỉ giải quyết được một mặt thì đất nước cũng không thể trở nền vững mạnh.

Cập nhật lần cuối: 21/07/2020 05:26:28 CH