ctg

Liên kết đào tạo

Liên kết đào tạo Trường cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo

Công tác liên kết đào tạo của Nhà trường được đặc biệt quan tâm. Nhà trường ký kết hợp tác với các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp & Giáo dục thường xuyên của các tỉnh trên địa bàn cả nước và các Trường THPT nhằm tăng cường công tác tuyển sinh, liên kết đào tạo liên thông giúp cho học viên vừa học, vừa làm. Để đào tạo nghề trọng điểm theo Quyết định số 1477/QĐ-BLĐTBXH, Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo đã tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy nghề và nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo quốc tế như: CHLB Đức, Nhật Bản, Italia, Slovakia, Đài Loan, Hàn quốc... để cập nhật các chương trình đào tạo tiên tiến và thực hiện đào tạo liên thông theo phương thức 1 + 3; 2 + 2 hoặc liên thông đại học 3 + 2. Với định hướng đến năm 2020 trở thành trường chuẩn quốc tế.

Công tác liên kết đào tạo của Nhà trường được đặc biệt quan tâm. Nhà trường ký kết hợp tác với các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp & Giáo dục thường xuyên của các tỉnh trên địa bàn cả nước và các Trường THPT nhằm tăng cường công tác tuyển sinh, liên kết đào tạo liên thông giúp cho học viên vừa học, vừa làm. Để đào tạo nghề trọng điểm theo Quyết định số 1477/QĐ-BLĐTBXH, Trường Cao đẳng nghề Trần Hưng Đạo đã tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy nghề và nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo quốc tế như: CHLB Đức, Nhật Bản, Italia, Slovakia, Đài Loan, Hàn quốc... để cập nhật các chương trình đào tạo tiên tiến và thực hiện đào tạo liên thông theo phương thức 1 + 3; 2 + 2 hoặc liên thông đại học 3 + 2. Với định hướng đến năm 2020 trở thành trường chuẩn quốc tế.

Cập nhật lần cuối: 21/07/2020 05:25:56 CH